εὐκυμαντοτέρας

εὐκυμαντοτέρας
εὐκυμαντοτέρᾱς , εὐκύμαντος
easily made to undulate
fem acc comp pl
εὐκυμαντοτέρᾱς , εὐκύμαντος
easily made to undulate
fem gen comp sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”